Et godt design kommer fra mennesket

Vår design- og produktutviklingsprosess er unik. Idéer til nye produkter får vi gjennom hundretusentalls årlige besøk og samtaler med mennesker på arbeidsplasser rundt om i verden. Vi utvikler og former idéene, for deretter å visualisere dem ved hjelp av  3D CAD-tegninger på data og fysiske prototyper fra 3D-skriveren. Gjennom hele prosessen står sluttbrukeren, kvalitet og miljøhensyn i fokus. Miljøansvarlig er involvert i prosessen fra starten, og sikrer kloke materialvalg og produksjonsmetoder. Parallelt  tas eventuelle verktøy som trengs for produksjonen fram. Alt i alt, kan det ta opptil tre år fra den første idéen til det ferdige produktet.


Martin Järte

”I våre hjem legger vi stor vekt på de tingene som vi omgir oss med. Dette burde vi også gjøre på jobben, hvor vi tilbringer mye tid. For meg handler god design om tydelighet og ærlighet. Godt design er menneskelig. Produktet skal forklare sin funksjon og kjennes selvsagt for brukeren. Lykkes designet med dette, kommer et attraktivt utseende med på kjøpet. Det mest tilfredsstillende i jobben er derfor når tilbakemeldingene er positive og at produktet fungerer. Noen har fått en bedre arbeidsdag med vårt design.” 

Product & Packaging Designer

Tittel Product & Packaging Designer
Tid på Rahmqvist Siden 2006
Favoritt Rahmqvist-produkt Lampen PHOS ATL1
Liker også Aritektur, kunst, historie, Apple, Hay (møbler), POC (sportshjelmer, -briller m.m.), Propeller (designbyrå)


Jesper Rahmqvist

”Å oppnå det perfekte forhold mellom form og funksjon, er det som driver vårt designarbeid framover. Mange fokuserer bare på bruken, noe som resulterer i kjedelige produkter. Andre satser så mye på det ytre, at det går utover funksjonen. Vi gir oss ikke før alt faller naturlig på plass, og det ene gir det andre. Først når utseendet og funksjon går hånd i hånd, har vi nådd vårt mål – et tidløst design. Et bevis på at vår designtenking er fremgangsrik, er at våre produkter i dag fungerer på vidt forskjellige markeder fra Skandinavia til Dubai.”

CEO & Creative Director

Tittel CEO & Creative Director
Tid på Rahmqvist Fra barnsben av
Favoritt Rahmqvist-produkt Mange! Phos ATL1, Desktop Sorter System, Acoustic Panel, Eco Paper Clip, Easy Flow, Mineral Paper og Silky Crayon.
Liker også Zound Industries, Apple, favorittdesigners all-time: Charles og Ray Eames