Starten på en fremgangsrik salgskarriere

For å lykkes som selger, må man ha gode kunnskaper, forståelse for yrket og viljen til videreutvikling, og derfor driver vi vår egen forretningsskole – Rahmqvist College. Der fokuseres det på salg, å muliggjøre personlig utvikling og å øke forståelsen og kunnskapen om vår forretningsidé, filosofi og virksomhet. Rahmqvist College er også utformet for å gi alle ansatte en langsiktig plan for sin karriere i bedriften. Den praktiske delen, som vi kaller ”teopraktisk”, går som en rød tråd gjennom utdanningen. Alle våre forelesere er daglig ute i feltet og selger, og de har lang erfaring og stor kunnskap som de ønsker å dele med deg. Vi håper å se deg på Sales Training steg 1 i løpet av kort tid!


Lukas Forsberg

”Rahmqvist College betyr veldig mye for både nyansatte og mer erfarne medarbeidere. Her gis muligheten til å øke sine kunnskaper om alt som hører jobben til – produktdemonstrasjon, booking, planlegging og målsetting m.m. På Rahmqvist College får alle sjansen til å vokse i rollen som selger, og man får også gode ”verktøy” man kan bruke i hverdagen. Det er dessuten en god mulighet til å møtes, og samtidig se hvilken fantastisk bedrift vi jobber for!”

Foreleser

Tittel Division Manager, Rahmqvist Delectum
Marked Sverige
Tid på Rahmqvist Siden 2008
Forelser om Booking


”Skolen er bevis på den gode bedriften du som ansatt har i ryggen, med kunnskap, support og utviklingsmuligheter. Setter man pris på frihet under ansvar, er Rahmqvist College starten på et av de beste yrkene man kan ha. Skolen er en veldig viktig ressurs, og gir våre nyansatte uvurderlig support fra dag en. Forelesningene skaper også en rød tråd mot felles mål.”

Foreleser

Tittel Divisions Manager, Scander
Marked Sverige
Tid på Rahmqvist Siden 2006
Foreleser om Planlegging, førsteinntrykket, avslutningsteknikk m.m.


Bjørn-Ove Emaus

”Grunnsteinen i en god karriere, er gode basiskunnskaper. Når det gjelder salg, er det akkurat hva du får på Rahmqvist College. På skolen ønsker jeg å formidle at salg er enkelt. Behersker du planlegging, førsteinntrykket, produktdemonstrasjon, avslutning og ordre, vil du få en god karriere som selger i Rahmqvist-gruppen. Med jobben følger frihet, å selv kunne påvirke sin egen lønn eller sjansen til å jobbe utenlands. Mulighetene er mange for den som vil.”

Director of Rahmqvist College

Tittel Sales Representative, Vidamic Ergonomics
Marked Norge
Tid på Rahmqvist Siden 1984
Foreleser om Salg, mål og motivasjon