HELT NATURLIG

For oss handler bærekraftige bedrifter i praksis om sunn fornuft – om å forene vårt ansvar med å drive en lønnsom bedrift med vårt ansvar for å etterlate en bærekraftig verden til våre barn, barnebarn og generasjonene etter dem. Dette gjennomsyrer hele vår virksomhet, fra hvordan vi velger materiale i våre produkter, til vårt syn på kvalitet kontra bruk-og-kast.


Operativsystem iht. ISO9001 kvalitet og ISO14001 miljø

Vi mener at kvalitet og miljø hører sammen. Som første bedrift i Sverige, ble vi ISO-sertifisert for både miljø og kvalitet i 1996, iht. ISO9001 og ISO14001. Formålet med opertativsystemet, er å styre og å utvikle våre arbeidsprosesser for å generere fornøyde kunder, motivere medarbeidere og ha en god lønnsomhet med minst mulig miljøbelastning. Vi vil veilede våre kunder til sunne produktvalg ved å miljømerke flere produkter i sortimentet med Svanen og Bra Miljøvalg. På produkter som mangler kriterier for offisiell miljømerking, setter vi på Rahmqvistgruppens eget miljømerke  Green Choice. Last ned og les mer om vårt miljøarbeid.

miljonaturgreen_choise